Економічний енциклопедичний словник

Величина вартості товару — кількісна характеристика вартості товару, яка дає змогу поглиблювати її якісну характеристику. Історично склався непрямий метод визначення витрат праці — робочим часом, протягом якого мають місце ці витрати. Оскільки за одиницю часу може витрачатися різна кількість енергії працівника, то вартість вимірюється не індивідуальним, а суспільно необхідним робочим часом. Це час, потрібний для виготовлення продукту, виходячи з наявних суспільно необхідних умов виробництва, середньої інтенсивності та продуктивності праці, майстерності виробника, рівня його кваліфікації тощо. Визначаючи її як середньозважену величину індивідуальних витрат робочого часу, водночас визначають і середній рівень майстерності та кваліфікації працівника, оскільки від неї залежить і сама тривалість роботи в розрахунку на одиницю продукції. Зведення індивідуального робочого часу кожного виробника до суспільно необхідного можливе також і на основі встановлення норм виробітку, редукції простої праці в складну. Помилковим є визначення В.в.т. як середньоарифметичного від індивідуальних витрат виробництва. Крім того, таке визначення (як середньозважена величина) відбиває процес формування вартості товарів лише у сфері безпосереднього виробництва і щодо відновлюваних товарів масового виробництва. Визначення вартості товару суспільно необхідними витратами в межах галузі здійснюється за умови відповідності всієї кількості товарів витратам суспільної праці на їх виробництво, а також рівності величини вартості цієї маси товарів їх ринковій вартості.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити