Економічний енциклопедичний словник

Вертикальний поділ праці — розподіл і координація зусиль для виконання певної роботи між нижніми і верхніми ланками виробничо-господарської системи, а також відокремлення самого виробничого процесу від координаційної діяльності вищих рівнів управління. Позбавляє безпосередніх учасників виробничих процесів від необхідності вивчення ринку, прогнозування і планування, укладання договорів та інших видів управлінської діяльності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити