Економічний енциклопедичний словник

Взаємодія соціальна — вид соціального зв'язку, в процесі якого проявляється взаємовплив і взаємозумовленість окремих соціальних явищ і процесів, внаслідок чого вони змінюються, взаємопроникають один в одного і формують єдину цілісну систему. В межах B.c. розрізняють взаємодію економічну, політичну, правову, національну тощо. Визначальною є взаємодія між економічними явищами та процесами, властивими їм внутрішніми суперечностями та їх носіями (див. Взаємодія економічна). Взаємодія між економічними явищами та процесами й усередині них відбувається передусім внаслідок активнішої дії однієї зі сторін. У сфері надбудовчих відносин домінуючим елементом є влада (політична і правова). Між економічною власністю і владою існує найтісніша діалектична взаємодія, за якої влада переходить у власність і навпаки. За наявності демократичної влади відбувається соціально-економічний прогрес в суспільстві, у разі її відсутності — регрес, деградація людини.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити