Економічний енциклопедичний словник

Вибір місцерозташування підприємства — рішення підприємця про місце виробництва майбутньої продукції залежно від розміщення джерел сировини, наявності й кваліфікації робочої сили, наявності та вартості енергії, стану транспортної системи, наявності та віддаленості ринків збуту, порядку використання вторинних відходів та їх транспортування, умов оподаткування тощо.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити