Економічний енциклопедичний словник

Виконавчий директор — посадова особа в компанії, яка здійснює практичне управління організацією і розпоряджається у межах своїх повноважень відповідними ресурсами. В.д. виконує функції управління з питань виробництва, фінансів, персоналу, маркетингу та ін. Невиконавчі директори входять до складу ради директорів, беруть участь у розробці політики компанії, плануванні, але безпосередньо не задіяні в управлінні, не розпоряджаються ресурсами організації. Такі директори переважно формулюють свої пропозиції та оцінки під час засідань ради директорів.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити