Економічний енциклопедичний словник

Вирівнювання економічних умов господарювання — система державних заходів, спрямованих на забезпечення усім виробникам приблизно однакових можливостей економічного розвитку. Різні умови виробництва зумовлені різними природно-кліматичними умовами, покладами корисних копалин, родючістю ґрунтів тощо, а також неоднаковим і нерівномірним рівнем розвитку продуктивних сил у різних регіонах країни. Основними способами В.е.у. г. є: 1) обмін результатами діяльності на основі витрат праці, які наближаються до суспільно необхідних; 2) вилучення державою диференціальної ренти І у сільському господарстві та добувній промисловості та часткове її спрямування виробникам, які працюють у гірших умовах; 3) створення вільних економічних зон та надання різних пільг у відсталих і несприятливих районах господарювання; 4) проведення виваженої регіональної політики; 5) фінансове вирівнювання (певний перерозподіл національного доходу на користь відсталих регіонів); 6) встановлення суспільної ціни виробництва на сільськогосподарську продукцію, виходячи з гірших умов виробництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити