Економічний енциклопедичний словник

Виробництво — процес взаємодії між людиною і природою, а також олюднюючої діяльності (у процесі надання послуг одним індивідом іншому), з одного боку, та між людьми під час створення ними матеріальних і нематеріальних благ — з іншого, унаслідок чого відбувається відповідно розвиток продуктивних сил і економічних відносин (економічного способу виробництва). У широкому значенні В. — процес діалектичної взаємодії сфер безпосереднього виробництва, розподілу, обміну і споживання. Це зумовлено тим, що кожну з них пронизує процес праці. Вирішальну роль у розвитку суспільства відіграє В. матеріальних благ, а за сучасних умов і послуг. Тому двома складовими процесу В. є матеріальне і нематеріальне В. Взаємодія людини з природою означає процес праці, який передбачає три основні моменти: 1) працю людини (див. Праця)) 2) предмети праці (див. Предмети праці); 3) засоби праці (див. Засоби праці). Якщо процес праці розглядати з боку його результату, то він є процесом В., а засоби і предмети праці — засобами В. Спільним для всіх суспільно-економічних формацій у структурі продуктивних сил є те, що її становлять засоби В. і люди, які володіють виробничим досвідом і приводять у рух засоби В. Основною продуктивною силою є людина (див. Продуктивні сили). Продуктивні сили є однією зі сторін суспільного, а водночас і економічного способу В. Інша сторона — економічні відносини, вирішальну роль серед яких відіграють відносини економічної власності, що розкривають системну сутність виробничих відносин (див. Власність економічна). У межах економічних відносин виділяють також техніко — економічні та організаційно-економічні; в межах економічного способу В. — суспільний і технологічний способи В., причому всі підсистеми розвиваються відповідно з притаманними їм законами і законами економічного способу В. Техніко — економічним відносинам також властиві свої закони розвитку: закон концентрації В., закон усуспільнення В. і праці та ін. В. також характеризують відповідна форма праці, поєднання факторів В., мета, структура, ефективність В. та інші параметри.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити