Економічний енциклопедичний словник

Виробництво продукції на душу населення — показник, який характеризує рівень розвитку народного господарства країни у зіставленні з кількістю населення. Цей показник найточніше визначає рівень продуктивності суспільної праці у країні, ступінь розвитку її продуктивних сил, ефективність форм власності та господарського механізму. Показник В.п. на д.н. визначають як відношення обсягів ВВП, національного доходу та інших макроекономічних показників до середньорічної кількості населення. Виробництво ВВП в Україні на душу населення, за офіційними даними, становило 1990 167 тис. крб., 2003 — 5526 грн. (без урахування купівельної спроможності).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити