Економічний енциклопедичний словник

Виробничий потенціал економіки — реальний обсяг продукції, яка може бути вироблена за повного використання ресурсів з урахуванням їх обсягу, структури, технічного рівня та якості. Вирішальний елемент В.п.е. — людина праці з її рівнем освіти, кваліфікації, трудовими навичками, творчими й організаторськими здібностями, рівнем дисциплінованості, трудової активності. Другим важливим елементом В.п.е. є основні виробничі фонди — їх обсяг, якість, рівень і ефективність використання. Важливе місце у В.п.е.належить природним ресурсам. До В.п.е. в сучасних умовах відносять науковий, інформаційний, організаційний (здебільшого на мікрорівні) та управлінський потенціал (передусім на макрорівні). Могутність В.п.е. визначається також його галузевою структурою. Первинною ланкою В.п.е. є виробничий потенціал підприємства. В.п.е. характеризується обсягом виробництва національного доходу (в т.ч. на душу населення), рівнем продуктивності суспільної праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити