Економічний енциклопедичний словник

Виробничі об'єднання — добровільні об'єднання підприємств для забезпечення ефективнішого використання виробничого потенціалу, впровадження досягнень науки і техніки, вирішення соціальних проблем тощо. Підприємства, що входять до складу В.о., зберігають права юридичної особи. В.о. створюються за галузевими, територіальними та іншими принципами. В Україні такими формами В.о. є асоціації (договірні об'єднання, створені для координування господарської діяльності, що не мають повноважень втручатися у внутрігосподарську діяльність учасників), консорціуми (тимчасові статутні об'єднання підприємств і банківських структур), концерни (статутні об'єднання підприємств на основі повної фінансової залежності від одного з них або від групи підприємств) та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити