Економічний енциклопедичний словник

Виручка від реалізації — кошти, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію, виконані роботи чи надану послугу за певний період. В. від р. складається з суми, отриманої від реалізації основної продукції, напівфабрикатів власного виробництва, відходів виробництва, наднормативних матеріалів, робіт і послуг промислового характеру та ін. З неї вилучається вартість продукції, відвантаженої споживачу з порушенням умов договору поставки. Окремо виділяють В. від р. вибулого майна, що складається з коштів від продажу частини зайвих і не використовуваних основних фондів. Розрізняють також виручку від товарів за валюту (валютну виручку).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити