Економічний енциклопедичний словник

Витрати інвестиційні — капіталовкладення підприємств, фірм, компаній, які здійснюються з метою розширеного відтворення і передусім привласнення прибутків. До В.і. належать: 1) остаточні закупівлі підприємцями машин, устаткування і верстатів для виробничого використання; 2) все будівництво; 3) зміна запасів. Західні економісти також відносять до В.і. будівництво житла. На їхню думку, багатоквартирні житлові будинки є інвестиційними товарами, бо дають доходи, як і винайняті будинки. Серед В.і. компаній у розвинених країнах світу значною є частка витрат на розвиток НДДКР. Витрати на інноваційну діяльність у розрахунку на одного науково-технічного працівника 1993 у Франції та Німеччині становили приблизно 140 дол., у Японії — 124, у США — 118, а в Україні — приблизно 8 дол. За наступне десятиріччя цей розрив збільшився.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити