Економічний енциклопедичний словник

Витрати непродуктивні — витрати, які виникають внаслідок неналежної організації виробництва та праці: оплата простоїв; понаднормативні втрати від браку та псування матеріалів; збитки від списання недоамортизованих основних фондів, від стихійних лих; штрафи та інші економічні санкції тощо. В.н. зараховують до фактичної собівартості або до результатів (збитків) господарської діяльності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити