Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Витрати прямі (змінні)

Витрати прямі (змінні) — витрати матеріальних і трудових ресурсів (оплата праці основних працівників) на виробництво продукції (робіт, послуг, основні матеріали, куповані вироби, паливо, електроенергія та ін.), що змінюються пропорційно до обсягу виробництва. Здебільшого нормуються на одиницю продукції. Вимірюються як у натуральних, так і у вартісних одиницях.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити