Економічний енциклопедичний словник

Відтворення населення — безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть. Розширене В.н. означає збільшення кількості наступних поколінь порівняно з попередніми. Водночас природний приріст населення залежить не лише від співвідношення народжуваності й смертності, а й від особливостей вікової структури. За сучасних умов у розвинених країнах світу внаслідок високої середньої тривалості життя покоління, ще народжується, приходить на зміну не поколінню родичів, а поколінню прародичів. Тому, незважаючи на низьку народжуваність, у цих країнах відбувається розширене В.н. (тобто забезпечується збільшення кількості населення) навіть за відсутності заміни покоління родичів дитячим поколінням (тобто при звуженому В.н.). Основними показниками В.н. є брутто нетто — коефіцієнт та коефіцієнт природного приросту стабільного населення. Брутто — коефіцієнт показує кількість дівчат, яких народило покоління жінок за репродуктивний період (наприклад, з 19 до 45 років: без урахування смертності. Нетто — коефіцієнт показує кількість дівчат, яких народило покоління жінок, з урахуванням смертності, та які доживають хоча б до вік. матері, в якому їх народжено. Якщо цей показник у розрахунку в середньому на одну жінку менший за 1, то В.н. має звужений характер; якщо він дорівнює то В.н. — просте; якщо більший за 1 — В.н. розширене. При збереженні звуженого В.н. перший показ ник свідчить про можливість перевищення смертності над народжуваністю. В Україні кількість населення з 1991 по 2004 зменшилася на 5 млн., що означає звужене В.н. Основною економічною причиною цього є тотальне зубожіння населення (див. Демографічна криза).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити