Економічний енциклопедичний словник

Відтворення технологічного способу виробництва — постійно повторюваний процес функціонування й розвитку продуктивних сил і техніко — економічних відносин у їх органічній єдності та взаємодії відповідно до законів технологічного способу виробництва. Кожна зі сторін технологічного способу виробництва є складною системою з багатьма елементами і зв'язками між ними (див. Техніко — економічні відносини). У процесі відтворення продуктивних сил між окремими елементами системи встановлюються стійкі причинно-наслідкові зв'язки (кількісно-якісні та ін.), що відповідають вимогам економічних законів. Найщільніші ці зв'язки між засобами і предметами праці, засобами виробництва і людиною — працівником, засобами виробництва і використовуваними людьми силами природи. їх можна класифікувати, наприклад, як закон відповідності робочої сили засобам виробництва тощо. Порушення цих законів знижує ефективність функціонування та розвитку не лише продуктивних сил, а й усієї економічної системи. В.т.с.в. означає насамперед відновлення економічних зв'язків (спеціалізації, кооперування та ін.) між підприємствами, галузями, регіонами, іншими країнами, а отже, всіх форм суспільного поділу праці. Розширене В.т.с.в. у країнах з неоднаковим рівнем економічного розвитку передбачає різний рівень розвитку машинного та автоматизованого виробництва, витіснення ручної праці. В розвинених країн світу домінує такий тип В.т.с.в., як розвиток автоматизованого і напівавтоматизованого виробництва, в Україні — розвиток машинного виробництва та технологічного способу виробництва, що базується на ручній праці. Закономірністю В.т.с.в. в умовах НТР є випереджувальний розвиток автоматизованого виробництва і водночас зниження частки інших технологічних способів виробництва. Закономірністю відтворення продуктивних сил має стати випереджувальний розвиток основної продуктивної сили — людини, її фізичних, розумових, організаторських і творчих здібностей, розширене відтворення людини — власника. Закономірністю розширеного відтворення техніко — економічних відносин є випереджувальний розвиток одиничного поділу праці насамперед на інтернаціональній основі. В основі цих процесів — дія закону суспільного поділу праці. Після розпаду СРСР та внаслідок глибокої економічної кризи в Україні техніко — економічні зв'язки, в т.ч. раціональні, були значною мірою зруйновані.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити