Економічний енциклопедичний словник

Візер (Wieser) Фрідріх (1851-1926) — австрійський економіст, автор терміна "маржиналізм", теорії альтернативних витрат виробництва і власного трактування концепції зумовлення цінності (згідно з якою суб'єкти, що господарюють раціонально, не можуть оцінити корисність тих благ, тобто факторів виробництва або продуктивних благ, які безпосередньо не пов'язані зі споживанням і тому визначаються опосередковано — через граничні корисності вироблених ними факторами виробництва споживчих благ) та альтернативних витрат, що отримав назву закону Візера (див. Закон Візера). Спираючись на теорію альтернативних витрат та ідею дискретності шкали корисності, В. розглядає сукупність факторів виробництва і стверджує, що сума всіх часток доходу, вмінених певному поєднанню факторів, повинна дорівнювати цінності самого продукту. В. також висловлював ідеї, близькі сучасним концепціям змішаної економіки, передусім консервативного варіанта. При цьому він дотримувався хибної концепції факторів виробництва. В. виступав за виключне існування приватної економіки і недоцільність державної власності, що навіть за тих умов було антиісторичним підходом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити