Економічний енциклопедичний словник

Вікселль (Wicksell) Кнут (1851 —1926) — видатний шведський економіст, автор цілісної теорії цін, доходів, грошей та економічного циклу. Вартість, за В., не є постійною об'єктивною величиною і змінюється зі зміною уявлення кожного з учасників обміну про ринкову ситуацію. Вирішальним фактором визначення вартості є гранична корисність, на неї (вартість) суттєво впливає і рідкісність, що є хибним як теоретико-методологічно, так і практично, передусім щодо відтворення товару. Водночас В. заперечував можливість зіставлення корисності, яку має певне благо, з точки зору різних людей. За такого підходу В. також зазначав, що вільна конкуренція неспроможна забезпечити максимальне задоволення потреб або побажань усіх членів суспільства. Цікавою є його ідея про можливість побудови єдиної системи, яка може забезпечити вищу корисність, ніж конкурентні ціни. Отже, В. визнавав перевагу планової економіки над неплановою. До капіталу він відносив і засоби існування робітників (на відміну від Бем-Баверка). Такий підхід означає оцінку капіталу лише з боку речового змісту. Справедливо вважав, що за сталої кількості населення для ефективного функціонування приватного сектора слід розширити межі державного сектора, а діяльність монополій (і насамперед "природних") спрямувати в інтересах суспільства. Засоби досягнення цієї мети — передусім податкова і цінова політика. Монополії, на його думку, незаслужено привласнюють доходи і права спадкування майна, тому зміни слід здійснювати передусім за допомогою податкової політики.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити