Економічний енциклопедичний словник

Вільна економічна зона (ВЕЗ) — форма прискореного розвитку окремих економічних регіонів та організації господарської діяльності на певній частині території країни, в межах якої встановлюються особливі правила економічної діяльності. Мета створення такої зони — залучення іноземних інвестицій, організація нових робочих місць, освоєння і впровадження у виробництво прогресивних технологій, нарощування виробництва товарів на експорт і для потреб внутрішнього ринку, розвиток ринкової інфраструктури, обмін передовим управлінським досвідом тощо. На території ВЕЗ діють пільгові податкові, митні, валютно-фінансові та інші умови діяльності як національних, так і іноземних суб'єктів підприємництва. У міжнародній практиці налічується понад 20 видів ВЕЗ: митні, безмитні, експортні, виробничі, зовнішньоторговельні, спільні підприємства тощо. Вони можуть бути як комплексними, так і певного функціонального типу — транзитні, митні, експортні, банківські, туристичні та ін. Складовими елементами таких зон є вільні порти, безмитні склади, транзитні зони та ін. У 84 країнах світу існує понад 1000 ВЕЗ різних типів, на які припадає близько 8% загального світового торгового обороту. ВЕЗ створюються на різній за площею території. Зокрема, в Китаї — від 300 до 35 тис. кв. км охоплюють міста приморського поясу; в Бразилії — на 3,6 млн. кв. км. ВЕЗ у розвинених і слаборозвинених країнах світу створюються з різною метою. Водночас завдяки створенню ВЕЗ пільгові умови діяльності в окремих країнах поширюються на сусідні регіони та підприємства, а окремі типи й різновиди таких зон починають частково виконувати функції більш розвинених. В Україні на початку 2005 налічувалося 11 ВЕЗ, в які було залучено близько 2 млрд. дол. іноземних інвестицій. Водночас їх функціонування в 90-х XX ст,— на початку XXI ст. слугувало здебільшого незаконному ввезенню неякісних споживчих товарів та відмиванню брудних грошей.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити