Економічний енциклопедичний словник

Власність на виготовлений продукт — відносини між різними суб'єктами власності (індивідами, колективом тощо) з приводу привласнення виробленої продукції у різних сферах суспільного відтворення. В умовах індивідуального виробництва існує спочатку трудова приватна В. на в.п. Ця продукція відображає трудовий внесок виробника, отже, й розмір власності на неї. Тому приватна В. на в.п. забезпечує виробникові пряму залежність між рівнями виробництва і споживання і є такою формою відносин економічної власності, які здійснюються на основі врахування витрат праці. В цьому разі встановлюється тісна взаємозалежність між власністю і вартістю. За капіталізму наявне відчуження найманих працівників від засобів виробництва, а отже, й від В. на в.п. Часткове його привласнення здійснюється шляхом продажу робочої сили і праці під контролем капіталіста. З еволюцією капіталізму в його надрах виникають і розвиваються якісно нові форми власності, які заперечують (частково або повністю) капіталістичну власність і дещо розширюють межі В. на в.п. Так, придбання відповідної кількості акцій частиною найманих працівників дає їм змогу привласнювати частину прибутків акціонерних компаній. На В. на в.п. суттєво впливає податкова і соціальна політика держави та наднаціональних органів ЄС. Повністю В. на в.п. формується у безпосередніх працівників на підприємствах, викуплених трудовими колективами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити