Економічний енциклопедичний словник

Власність приватна — власність, отримана в процесі привласнення окремою особою, максимум — сім'єю, різних об'єктів у всіх сферах суспільного відтворення. Розрізняють В.п., засновану на власній та на чужій праці. До першої належить власність дрібних виробників (ремісників, селян тощо), які не наймають робочої сили, отже, не експлуатують найманої праці. Ця форма власності існує в усіх суспільно-економічних формаціях (крім первіснообщинного ладу). Так, навіть на вищій стадії розвитку капіталізму більшість фермерських господарств і роздрібних торговців у розвинених країнах світу (насамперед у Західній Європі) не наймає робочої сили. Розвиток В.п. трудової економічно доцільний в окремих сферах (сфері нематеріального виробництва) і галузях (сільському господарстві, роздрібній торгівлі). Це зумовлено тим, що ця форма власності є однією з передумов економічної свободи людини, розвитку її підприємницьких здібностей і якостей, значною мірою відповідає біологічній природі людини. Водночас її розвиток в сучасних умовах обмежений, що зумовлено рівнем розвитку продуктивних сил, дією низки економічних законів. В.п., яка базується на чужій праці, за своїм економічним потенціалом значно переважала В.п. трудову в усіх формаціях, де вони існували. За рабовласницького ладу вона існувала у формі вілл і латифундій, лихварського капіталу, власності на рабів тощо; за феодалізму — у формі феодальної власності, гетьманських латифундій, поміщицької власності тощо; за капіталізму — у формі індивідуальної капіталістичної власності. В.п. повинна водночас узгоджуватись з колективними і суспільними інтересами. Тому, наприклад, в Конституції Японії застережено, що право В.п. не повинно "суперечити суспільному добробуту". У Конституції Греції проголошується, що "приватна ініціатива не може розвиватися на шкоду свободі й людській гідності". Обмеженість В.п. у сучасних умовах була визнана на міжнародній конференції ООН з проблем навколишнього середовища і майбутнього розвитку цивілізації у червні 1992 на рівні керівників держав та урядів. Кількість підприємств В.п. в Україні зросла з 173,6 тис. 1997 до 290,3 тис. 2004.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити