Економічний енциклопедичний словник

Абсолютна земельна рента — економічна форма реалізації монополії приватної власності на землю, що передбачає сплату власникові за ділянку землі незалежно від її родючості й розташування, а також комплекс відносин економічної власності, які виникають при її створенні між орендарями і найманими працівниками. її джерело — створений найманими працівниками надлишок додаткової вартості над середнім прибутком (різниця між ринковою вартістю сільськогосподарської продукції і суспільною ціною виробництва), а умова виникнення — значно нижча органічна будова капіталу в сільському господарстві. З розгортанням НТР в сільському господарстві, а також монополізацією агробізнесу, формуванням агропромислового комплексу тощо відбувається поступове зближення органічної будови капіталу сільського господарства з промисловістю. Це зумовлює тенденцію до зменшення А.з.р. Повному вирівнюванню органічної будови капіталу сільського господарства з промисловістю перешкоджає сезонний характер виробництва, отже, й сезонний характер використання сільськогосподарської техніки, значна віддаленість багатьох ферм від ринків збуту, що призводить до зростання частки транспортних засобів у знаряддях праці. Оскільки органічна будова капіталу в сільському господарстві розвинених країн піднялася до рівня промисловості і навіть перевищила його, то деякі економісти ще майже чотири десятиліття тому стверджували про зникнення А.з.р. Другою умовою її зникнення вважають значні дотації держави сільськогосподарським товаровиробникам та істотну модифікацію внаслідок цього процесу ціноутворення. Такий підхід до проблеми існування А.з.р. враховує лише окремі умови її виникнення, а не основну причину, яка є вагомішим чинником, ніж така умова. Крім того, цей підхід ігнорує наявність орендної плати за землю. Приватизація землі в Україні, перетворення землі на товар призвели до значного зростання цін на сільськогосподарську продукцію, внаслідок чого збагачуються великі землевласники і трейдери.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити