Економічний енциклопедичний словник

Галузь народного господарства — сукупність підприємств, фірм і компаній, установ і організацій, які виробляють однорідну продукцію або послуги і різняться характером виконуваних функцій. Кожна Г.н.г. складається з комплексних галузей і видів виробництва. У промисловості виділяють такі комплексні галузі: електроенергетика, паливна промисловість, чорна металургія, кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна промисловості, машинобудування і металообробна, лісова, деревообробна і целюлозна промисловості, промисловість будівельних матеріалів, скляна і фарфорова промисловості, легка промисловість, харчова промисловість, медична, поліграфічна та ін. Г.н.г. поділяють на дві групи. Перша група — галузі, які безпосередньо виробляють матеріальні блага в їх матеріально-речовій формі. Друга група — галузі, в яких виробляють послуги, де відсутнє активне відношення людини до природи у процесі праці. У сфері послуг виділяють такі групи галузей: 1) галузі, послуги яких задовольняють колективні потреби суспільства: геологія і розвідування надр та водне господарство (крім тих видів діяльності, які належать до матеріального виробництва); управління; наука та наукове обслуговування; фінанси, кредитування та державне страхування; громадські організації; 2) галузі, послуги яких задовольняють культурно-побутові та соціальні потреби населення: житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування; освіта; культура і мистецтво; пасажирський транспорт; зв'язок (обслуговування нематеріальної сфери та населення); охорона здоров'я; фізична культура та соціальне забезпечення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити