Економічний енциклопедичний словник

Гелбрейт (Galdraiht) Джон Кеннет (н. 1908) — відомий американський економіст, доктор філософії. Стверджував, що внаслідок концентрації економічної могутності в руках незначної кількості найбільших корпорацій (олігополій) капіталізм неспроможний здійснювати саморегулювання через механізм ринкової конкуренції і ця рушійна сила значною мірою перетворилася на химеру. Олігополія є водночас і врівноважуючою силою щодо ринкової економіки. Велика корпорація певною мірою є монопольною силою і привласнює монопольний дохід. Г. розглядає корпорації також як єдині можливі форми організації виробництва, діяльність яких спрямована на досягнення високої ефективності виробництва та інші виробничі цілі. Причиною такої трансформації корпорацій, на його думку, є розвиток технології, а отже, застосування наукових знань і прихід до влади техноструктури, тобто широкого кола осіб управлінської праці, інженерів, техніків, дизайнерів, тих, що зайняті рекламою, та ін., що означає спрощений підхід до проблеми. Внаслідок цього капіталізм, за Г., перетворюється на індустріальне суспільство, що з методологічної точки зору є підміною понять, застосуванням принципу технологічного детермінізму. Корпоративний сектор економіки він називає "плануючою" системою. Крім того, регулятивну діяльність у масштабі всього суспільства здійснює держава, яка є також врівноважуючою силою. Тому планування, на його думку, приходить на зміну ринковим відносинам. Г. виступає за поєднання політичної економії з соціологією. Основну суперечність капіталізму Г. розглядає як суперечність між "плануючою" і ринковою системами. Значною мірою надуманою є його теза про те, що ТНК переростають межі національної держави, щоб створити міжнародне "плануюче" суспільство, що їм не властиві тенденції неоколоніалізму. Г. виступає за реформування економічної системи в напрямі "нового прагматичного соціалізму", під яким розуміє насамперед посилення регулятивної ролі держави (разом із "плануючою" системою), про що свідчить наявність відсталих галузей економіки (транспорт, медичне обслуговування, житлове будівництво тощо). Проте вважає недоцільним перетворення існуючих форм власності (крім корпорацій ВПК). Такий варіант соціалізації економіки — одна з моделей змішаної економіки. Водночас він твердить про необхідність перерозподілу доходів на користь бідних верств населення через механізм прогресивного оподаткування, підвищення мінімальної заробітної плати.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити