Економічний енциклопедичний словник

Геополітика — наука, що вивчає залежність зовнішньої політики держави і міжнародних відносин від комплексу соціальних зв'язків (і передусім економічних, політичних та ін.), які детермінуються географічним положенням країни або декількох країн, природними ресурсами, кліматом та іншими економіко-географічними чинниками з метою обґрунтування найважливіших напрямів своєї зовнішньоекономічної діяльності. У колишньому СРСР Г. розглядалась лише як політико — економічна доктрина, яка виправдовує імперіалістичну експансію відповідними чинниками, зокрема обґрунтовує право таких країн на захоплення чужих територій. Зокрема, німецький учений — географ В. Ратцель та ін., виходячи з принципу географічного детермінізму та соціал-дарвінізму, намагався обґрунтувати закони просторового зростання держав, що використовували правителі рейху. Певною мірою таку реакційну спрямованість має геополітика американського уряду, який сферою своїх інтересів називає майже весь світ. Важливість географічного положення країни, її природних та інших ресурсів надзвичайно зростає в умовах глобалізації економіки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити