Економічний енциклопедичний словник

Глобальна диференціація — наявність значного розриву та процес подальшого розшарування між розвиненими і слаборозвиненими країнами світу. У 2000 на 40 розвинених країн світу, де проживає 18% населення планети (близько 1 млрд. осіб), припадало 80% світового доходу, тоді як на 20% найбіднішого населення — 1% світового доходу, причому розрив доходів між ними становив 1960 — 30:1, 1999 — 90:1. Найвищим рівень якості життя (індекс якості життя) 1999 був у Норвегії (0,939), а найнижчим у Сьєра-Леоне (0,258); обсяг ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності валют становив відповідно 28433 і 448 дол. 90 країн мали середній рівень доходів, у них проживало 54% населення і припадало 18% глобального доходу. Загалом на кожний отриманий жителем розвинених країн світу 41 дол. припадав лише 1 дол., отриманий представником бідних країн світу. На початку XXI ст. 2,5% населення Землі володіє 14% суші і 50% природних ресурсів. Основними причинами Г.д. в історичному контексті є колоніальна система, неоколоніалізм і глобалізація економіки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити