Економічний енциклопедичний словник

Господарський механізм — система управління народним господарством шляхом використання економічних законів, вирішення суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також розвитку людини та узгодження її інтересів з інтересами колективу, класу, суспільства. Г.м. формується на основі окремих ланок економічної системи. Так, до Г.м. безпосередньо входять конкретні управлінські форми відносин економічної власності, на які свідомо можна впливати, регулювати на різних рівнях (фірми, міністерства, національному і навіть інтернаціональному). Упродовж кількох століть, тобто з часу становлення капіталістичного способу виробництва (початок XVI ст.), ядром Г.м. були ринкові важелі регулювання економіки, тому економічна система того періоду називалася ринковою. Але цей механізм призвів до періодичних криз надвиробництва (починаючи з 1825), до поступового утворення монополій, нерівномірного розвитку регіонів країни, різкої диференціації суспільства і його поляризації та інших соціально-економічних вад. Тому Г.м. ще з початку XX ст. формується в процесі оптимального поєднання державного регулювання, монополістичної планомірності і ринкових важелів саморегулювання економіки, але ядром Г.м. є державне регулювання економіки. Тому сучасну економічну систему з точки зору управління доцільно називати регульованою або планомірно регульованою ринковою економікою. Внаслідок еволюції економічного, технологічного і суспільного способів виробництва планомірність з тенденції поширилася на національну економіку і навіть на рівень наднаціональних економічних організацій і стала законом економічного розвитку (див. Закон планомірного розвитку економіки).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити