Економічний енциклопедичний словник

Господарський розрахунок — метод господарювання суб'єктів підприємницької діяльності та управління ними, який застосовують у процесі ефективного використання продуктивних сил, привласнення й застосування отриманого доходу, а також система відносин економічної власності і організаційно-економічних відносин, що розвиваються при цьому. Щодо економічної структури, Г.р. виражає відносини між самими підприємствами, всередині підприємства, а також між підприємствами і вищестоящими органами. Госпрозрахункові відносини існують в усіх сферах суспільного відтворення, а їх теоретичним вираженням є насамперед такі економічні категорії, як особистий і колективний інтерес, госпрозрахунковий дохід, фонд заробітної плати, чистий прибуток, внутрігосподарський розрахунок та ін. Г.р. передбачає зіставлення витрат і результатів, досягнення такого співвідношення між ними, коли за рахунок отриманих результатів здійснюється розширене відтворення передусім засобів виробництва, робочої сили, виконуються узяті перед іншими підприємствами і державою договірні зобов'язання. Повніше сутність Г.р. розкривається в його основних принципах. Це, по-перше, самоокупність. По-друге, рентабельність, або дохідність усіх ланок підприємства (цехів, бригад тощо), тобто перевищення доходами витрат. По-третє, матеріальна заінтересованість трудових колективів і окремих працівників у результатах діяльності, насамперед у доході. По-четверте, матеріальна відповідальність колективу за незадовільну роботу, невиконання договірних зобов'язань тощо. Найважливіший принцип Г.р. — самофінансування (див. Самофінансування). Господарські відносини між підприємствами і вищестоящими органами (міністерствами, державою загалом) здійснюються через державні замовлення, контракти, ставки банківського відсотка. Г.р. частково долає відчуження працівників від засобів виробництва, результатів праці. Водночас впровадження повного (або комерційного) Г.р. супроводжується банкрутством значної кількості підприємств, централізацією капіталу та іншими негативними явищами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити