Економічний енциклопедичний словник

Госпрозрахунковий дохід — найважливіший елемент новоствореної вартості в умовах економічної самостійності підприємств, які працюють на основі самофінансування та інших принципів господарського розрахунку. Г.д. складається з фонду заробітної плати та частини прибутку, що залишається після сплати податків і відсотків за кредит, а також штрафів, пені, неустойок. Іншими словами, Г.д. — це т. зв. чистий прибуток підприємства та фонд заробітної плати. У розвинених країнах світу грошові надходження, які отримує компанія за свою підприємницьку діяльність, називають "грошовим потоком". Він обчислюється як різниця між усіма надходженнями та видатками компанії. Крім того, визначається нетто — грошовий потік — частина прибутку та амортизаційні надходження, що витрачаються на інвестування й поповнення резервів. Він обчислюється як різниця суми надходжень і видатків, податку на прибуток й дивідендів, відсотків плюс амортизаційні надходження. Частину його підприємства використовують на розширення і технічну реконструкцію виробництва, підготовку та перепідготовку кадрів, соціальні потреби тощо. З фондів, що перебувають у їх розпорядженні, виплачують дивіденди на акції, роблять інвестиції в основний та оборотний капітал, а також сплачують борги або викуповують акції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити