Економічний енциклопедичний словник

Гранична ефективність капіталовкладень — ставка дисконту, яка може зробити дисконтоване значення очікуваних чистих доходів від капітального активу рівним ціні його пропозиції за умови зростання ціни у короткотерміновому періоді.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити