Економічний енциклопедичний словник

Гроші — особливий, абсолютно ліквідний товар, який є загальним еквівалентом (рівноцінністю) при обміні товарів, їхньою формою вартості та наймобільнішим елементом капіталістичної власності. Як такий елемент Г. є найдосконалішою суспільною формою, за допомогою якої встановлюються економічні відносини між різними суб'єктами. Г. виникають із суспільним поділом праці й необхідністю регулярного обміну між товаровиробниками, які виробляють продукти для обміну. Поступово з усього розмаїття товарів виокремлюється особливий товар, що набуває ознак загального еквівалента. Всі інші товари виражають у ньому свою вартість, що дає змогу порівнювати їх між собою (див. Загальний еквівалент). Сутність Г. комплексно розкривається у виконуваних ними функціях: міри вартості, засобу обігу, засобу утворення скарбів та накопичення, засобу платежу, світових Г. Перша функція Г. полягає в тому, що вони є матеріалом для вираження (вимірювання і порівняння) вартості всіх інших товарів, а отже, основою для встановлення цін. Перші такі Г. були стандартними шматками металу — монетами. Оскільки їх виготовляли на монетному дворі при храмі богині Юнони — Монети в Римі, то звідси й назва. Так, у США до 1933 доларом називали 1,505 г чистого золота. Практика ціноутворення багатьох країн світу свідчить, що в період виконання золотом функцій Г. (панування золотого стандарту) ціни товарів тривалий час залишалися стабільними. Виконання Г. функції міри вартості не залежить від держави (тобто це об'єктивна економічна функція), а масштаб цін — її технічна функція, яка залежить від волі держави, встановлюється у законодавчому порядку. Як посередник у процесі обміну товарів Г. виконують функцію засобу обігу, забезпечують рух товарів, є інструментом їх реалізації. Цю функцію можуть виконувати лише реальні Г., тобто наявні золоті монети, злитки тощо або їх паперові замінники (знаки вартості). У процесі обігу золото і срібло поступово стиралися, але певний час функціонували як повноцінні монети. Так, середня золота монета в процесі обігу щорічно втрачала 0,07% ваги. Поступово сама держава стала карбувати неповноцінні срібні й мідні монети як замінники повноцінної золотої монети. Все це дало змогу замінити їх знаками (символами) вартості — металевими й паперовими Г. Функції Г. як міри вартості та засобу обігу — основні, інші — похідні. Оскільки благородні метали перетворилися на основну форму багатства, то товар нерідко продавався з метою заволодіти цим багатством. Такі Г. випадали зі сфери обігу, перетворювалися на скарб, засіб накопичення. Знаки вартості, не маючи власної вартості (або маючи незначну вартість, зумовлену витратами на їх виготовлення: витрати на виготовлення 100-доларової банкноти — лише 30 центів, на виготовлення 1 грн. — 5 коп.), скарбами бути не можуть. З виникненням кредитних відносин між товаровиробниками Г. стають засобом сплати боргових зобов'язань і виконують функцію засобу платежу, обігу товарів і послуг. Водночас у цій функції Г. не виступають посередником при купівлі — продажу товарів і послуг, а лише завершують цей процес. З розвитком міжнародного поділу праці та міжнародного ринку Г. починають обслуговувати і міжнародну торгівлю, виконуючи функцію світових грошей. З середини 70-х із припиненням розміну доларів на золото центральні банки використовують золото як світові гроші через продаж його за іноземну валюту на приватних ринках золота. На сучасному етапі як міжнародний платіжний і купівельний засіб використовують резервні національні валюти — американський долар, англійський фунт стерлінгів та ін. У західній економічній літературі з названих п'яти функцій Г. не виділяють функції засобу платежу (вона входить до функції засобу обігу) і світових Г. (оскільки вони виконують будь-яку функцію). Такий підхід ускладнює аналіз генезису сучасних форм грошей, унеможливлює комплексне розкриття сутності Г.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити