Економічний енциклопедичний словник

Гроші кредитні — форма грошей, які є знаком (символом) вартості. Історично Г.к. з'являються на базі металевого обігу і виступають спочатку як знак золота і знак кредиту. З виникненням кредитних відносин між товаровиробниками гроші стають засобом сплати боргового зобов'язання, виконують функцію засобу платежу. Основні види Г.к.: вексель, банкнота, чек. Вони були додатковим елементом у платіжно-розрахунковому механізмі капіталізму вільної конкуренції, оскільки його основу становили повноцінні гроші. Однак уже наприкінці XVII ст. здійснювалася емісія нерозмінних на золото банкнот, стабільність яких певною мірою забезпечувалася кредитом. Тому банкнота поступово перестає бути знаком золота і в другій половині XX ст. стає тільки знаком кредиту (див. Вексель). За допомогою чека (знаряддя банківського кредиту) (див. Чек), відбуваються розрахунки з кінцевим споживачем. Чек є найпоширенішою формою безготівкових розрахунків. Роль загального еквівалента все більше закріплювалась за Г.к., які значною мірою привласнюють більшість функцій товарних грошей, в т.ч. під час зростання демонетизації золота. У структурі сучасної грошової маси розвинених країн немає золотих і срібних монет, а в структурі Г.к. приблизно 70% припадає на чеки і 20% — на банкноти. На Г.к. у США на початку XXI ст. припадало лише близько 600 млрд. дол., причому на внутрішньому ринку в обігу було 200 млрд. дол. (6% усіх розрахунків в економіці). Г.к. сприяють повнішій реалізації основної мети капіталізму на сучасному етапі — привласненню більшого прибутку. Щоб виконати роль загального еквівалента, Г.к. набувають об'єктивної значущості за допомогою примусового курсу держави, забезпечуються державним кредитом. Вартість Г.к. визначається, по-перше, вартістю витрат на їх виробництво і забезпечення їх функціонування; по-друге, за допомогою примусового курсу держави, що базується на її економічних функціях; по-третє, мірою вартості, тобто виражають вартість товарної маси; по-четверте, вони виступають економічною формою руху позичкового капіталу; по-п'яте, кількістю та якістю товарної маси. У процесі розвитку продуктивних сил посилюється кредитний характер відтворення, зростає потреба у відстрочці платежів при купівлі-продажу товарів, а водночас і потреба в Г.к. Г.к., крім власних функцій, взяли на себе виконання функцій паперових грошей (через потреби в них в умовах дефіциту державного бюджету). Тому сучасні гроші мають кредитно-паперову природу. Співіснування в них двох різнорідних засад породжує їхню внутрішню суперечність. Наявність кредитного компонента дає їм можливість виконувати грошові функції. Він визначає якісну сторону грошей і є провідним. Паперовий компонент спричиняє нестабільність грошового обігу, знецінення грошей. Г.к. — центральна ланка сучасної грошової системи вартості та ціноутворення.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити