Економічний енциклопедичний словник

Гроші паперові — грошові знаки або символи повноцінних грошей, наділені примусовим курсом і випущені для покриття видатків держави. Поява Г.п. зумовлена загостренням суперечностей металевого обігу (відставанням добування коштовних металів від зростання потреб у засобах обігу, дороговизною цього обігу тощо), а також ідеальним виконанням ними функції міри вартості, зношуванням монет та їх функціонуванням як неповноцінних, випуском державою неповноцінних монет та ін. Уперше Г.п. з'явилися в Китаї у XII ст., згодом у Північній Америці (1690, штат Массачусетс), у Франції — 1701, в Росії — 1769. Найбільше Г.п. знецінювалися під час війни, що супроводжувалося посиленням спекуляції, зростанням невдоволення населення та ін. Тому уряди різних країн з початку XIX ст. і до першої світової війни лише незначною мірою вдавалися до цього методу покриття державних витрат. Г.п. стають також знаки, які емітуються на кредитній основі (якщо банківська емісія перевищує реальні потреби обігу в грошах і використовується для покриття бюджетних витрат держави). Намагаючись стримати надто швидке знецінення Г.п., уряди встановлювали державний контроль за цінами, запроваджували карткові системи розподілу предметів споживання, розширювали масштаби державної власності та ін. Держава, зосереджуючи в своїх руках випуск Г.п., отримує від цього дохід — "сеньораж". Вони набувають представницької вартості лише в процесі обігу та встановлення державою у законодавчому порядку їх примусового курсу. Щоб запобігти проникненню фальшивих грошей в обіг, Г.п. захищають від підробок. Американський долар, наприклад, має 39 елементів захисту, гривня — 22. Г.п. дорожчі за електронні. Так, у США нині щоденно друкують близько 37 млн. банкнот різної вартості, причому 95% використовується для заміни зношених.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити