Економічний енциклопедичний словник

Грошова система — сукупність елементів грошового обігу у їх взаємодії та встановлена державою форма його організації і регулювання, що історично склалася в країні й закріплена національним законодавством. Остаточно сформувалася в XVI—XVII ст., хоч окремі її елементи (наприклад, види державних грошових знаків) існували раніше. Пройшла у своєму розвитку два етапи: 1) загальний еквівалент безпосередньо перебував в обігу і виконував функції грошей; 2) золото як загальний еквівалент втратило, а згодом перестало виконувати цю роль, і в обігу почали функціонувати кредитно-паперові гроші. До Г.с. входять: 1) грошова одиниця країни; 2) масштаб цін; 3) види грошових знаків (металевих або паперових), що мають законну силу, порядок їх емісії та обігу (випуск, вилучення тощо); 4) регламентація державою безготівкового обігу; 5) порядок обміну національної валюти на іноземну і регульований державою валютний курс; 6) державне регулювання грошового обігу. Існують Г.с. двох типів: 1) металевого обігу, за якого грошовий товар виконує всі функції грошей; 2) паперово-кредитного грошового обігу, в основі якого — кредитні гроші. Металеві Г.с. поділяють на біметалеві та монометалеві. У другій половині XIX ст. утвердилася система золотого монометалізму, коли тільки золото було загальним еквівалентом. Розрізняють чотири види золотого монометалізму: 1) золотомонетний стандарт, якому властиві обіг золотих монет, виконання золотом усіх функцій грошей, вільний обмін паперових грошей на золоті монети та ін.; 2) золотозлитковий стандарт, за якого лише певна, встановлена законом сума банкнот розмінювалася на золото; 3) золотодевізний стандарт — банкноти обмінювалися на іноземну валюту (девізи), яка могла обмінюватися на золото; 4) золотодоларовий стандарт, за якого обмін банкнот на золото було скасовано в усіх країнах, а обмін доларів на золото здійснювався лише для урядів і центральних банків країн — членів МВФ. У 1971 припинено обмін доларів на золото. Сучасна Г.с. базується на кредитно-паперових грошах і характеризується скасуванням офіційного золотого вмісту грошових знаків, вилученням золота з грошового обігу, державною монополією на випуск грошей і активним регулюванням державою грошового обігу, широким розвитком безготівкового обігу, скороченням готівки, а отже, витрат обігу, прискоренням грошового обігу. Водночас перехід до нерозмінних кредитно-паперових грошей означав можливість хронічної інфляції, що посилила нестабільність Г.с., створила умови для додаткової експлуатації працівників і збагачення великої буржуазії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити