Економічний енциклопедичний словник

Грошовий капітал — функціональна форма промислового капіталу, що у вигляді грошей приносить додаткову вартість, а отже, базується на антагонізмі власників Г.к. і найманих працівників. Виник у докапіталістичних формаціях і спершу існував у формі лихварського капіталу та у грошовій формі купецького капіталу. Кругооборот Г.к. починається з купівлі на авансований капітал засобів виробництва і робочої сили для створення вартості і передусім додаткової вартості, а завершується реалізацією товарів на ринку, в яких у товарній формі втілена сукупна вартість, створена в процесі виробництва, частину якої становить додаткова вартість. Г.к. не функціонує безпосередньо у сфері виробництва. З розвитком кредитних відносин важливими елементами Г.к. стають позичковий та фіктивний капітал. Від швидкості кругообороту Г.к. залежить прибуток. Використання Г.к. для надмірного надання кредитів — важлива причина інфляції. Майже 90% Г.к. існує також у формі грошових накопичень у банках поряд з накопиченням акцій, облігацій тощо. Під час кризи спостерігається значна нестача Г.к. У 90-х XX ст. відплив Г.к. з України майже в 10 разів перевищив його приплив.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити