Економічний енциклопедичний словник

Грошовий обіг — безперервний рух грошей у сфері обігу й виконання ними функцій засобу обігу та засобу платежу. Обіг грошей як капіталу розвивається на основі простого Г.о. На мікроекономічному рівні Г.о. обслуговує кругооборот індивідуального (приватного), колективного (акціонерного) капіталу, а також кооперативних, державних та ін. підприємств, на макрорівні — усього сукупного (суспільного) капіталу. Обертаючись як капітал, гроші найповніше розвивають свої функції. Г.о. обслуговує рух товарів, послуг, інтелектуальної власності, позичкового та фіктивного капіталу. Кількість грошей, необхідних для обігу, визначається законами Г.о. У підтриманні рівноваги в економіці, збалансованості попиту та пропозиції важливу роль відіграє грошова маса (див. Грошова маса). Г.о. розвинених країн світу, зокрема США, поділяється на обіг наявних грошей (банкноти, неповноцінні монети) та безготівковий обіг (чеки, векселі, кредитні картки тощо), який здійснюється на основі банківських депозитів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити