Економічний енциклопедичний словник

Грошовий ринок — сукупність усіх фінансових ресурсів країни, що постійно переміщуються в процесі купівлі-продажу товарів і послуг різними суб'єктами економіки, та організаційно-економічні й відносини економічної власності, що при цьому розвиваються. За своєю структурою Г.р. складається з ринку короткотермінових позик І2 фінансових активів (боргові зобов'язання до 1-го року) і є складовою фінансового ринку. Г.р. властиві пропозиція, попит, ціна. Пропозиція грошей визначається передусім грошовою емісією, яку за рішенням законодавчого органу здійснює центральний банк країни, а також кредитною спроможністю комерційних банків, спрямованістю операцій центрального банку на "відкритому ринку цінних паперів", динамікою руху валюти за кордон та з-за кордону. Попит на гроші зумовлюється потребою в грошах для господарської діяльності, розрахунків населення за товари і послуги (т.зв. попит на гроші для угод), а також бажанням населення, підприємств тримати набуті активи у формі цінних паперів або у формі грошей. Основні елементи механізму рівноваги на Г. р. проявляють себе наступним чином: 1) відчутний залишок або нестача грошей спонукають громадян, суб'єктів підприємницької діяльності відповідно скуповувати або продавати фінансові активи, що спричиняє скорочення або зростання пропозиції цих активів на ринку (а це підвищує або знижує ціни на активи); 2) із зміною ринкових цін фінансових активів змінюються й відсоткові ставки в оберненій залежності; 3) зміна відсоткових ставок впливає на схильність людей, фірм зберігати гроші; 4) зміна схильності заощаджувати гроші змінює співвідношення попиту і пропозиції на грошовому ринку. Ринок урівноважується новою ставкою відсотка, т.зв. ставкою рівноваги.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити