Економічний енциклопедичний словник

Грошові агрегати — види грошей і грошових засобів, елементи структури грошової маси, які різняться ступенем ліквідності (можливістю швидкого перетворення на готівку). У найрозвиненіших країнах світу найчастіше використовують агрегат М, (готівкові гроші — металеві й паперові гроші; трансакційні депозити — вклади фізичних та юридичних осіб у комерційних банках та ощадних установах, кошти з яких передаються іншим особам у формі чеків та електронних грошових переказів відповідно до комерційних угод і які не приносять відсотків). Гроші Г.а. М, виконують функцію міри вартості (частково), засобу обігу та засобу платежу. У США до них відносять готівку, дорожні чеки, депозити до запитання та інші депозити, в т.ч. рахунки NOW; в Україні — гроші поза банками та кошти на рахунках і поточних депозитах. М2 (високоліквідні фінансові активи, що не функціонують як засіб обігу і використовуються насамперед як засіб накопичення). Гроші Г.а. М2, крім перелічених функцій, частково виконують функцію нагромадження. У США — це грошові форми агрегату М,, безчекові ощадні рахунки в комерційних банках і ощадних установах, середньо-термінові строкові вклади в сумі понад 100 тис. дол., в Україні — грошовий агрегат М, та строкові депозити й валютні заощадження; М3 (великі довготермінові вклади, депозитні сертифікати, грошові форми агрегату М2 тощо. В Україні — це грошовий агрегат М2 та кошти клієнтів у трастових операціях банків); L (у США — грошові форми агрегату М3— банківські акцепти, векселі державної скарбниці, деякі види цінних паперів та інші форми грошових активів). В Японії та Німеччині для визначення грошової маси використовують три Г.а., а в Англії та Франції — лише два.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити