Економічний енциклопедичний словник

Грошові доходи населення — основний вид особистих доходів населення, отриманих у формі заробітної плати, пенсій, грошових допомог, стипендій тощо. Найважливіші з них — заробітна плата, отримана на державних, колективних і приватних підприємствах та в установах. До Г.д.н. в Україні зараховують також оплату робочої сили в сільськогосподарських підприємствах, кооперативах, доходи від продажу сільськогосподарської продукції на ринку, надання послуг тощо. У 2003 порівняно з 1991 купівельна спроможність фіксованих Г.д.н. України за сукупністю найнеобхідніших товарів і послуг знизилася майже у 7 — 8 разів. Так, доходи у розрахунку на одну особу становили 1990 2066 крб. (майже 2686 дол.), а 2003 — 3286 грн.. Крім того, купівельна спроможність долара за цей час скоротилась на 40%. Частка заробітної плати у таких доходах становила відповідно 62 і 42,7%; соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти — 26,5 і 38,6%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити