Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Грошові реформи

Грошові реформи — повна (істотна) або часткова (якісна) структурна перебудова чинної грошової системи. Розрізняють Г.р. у вузькому та широкому значеннях. Перша передбачає проведення певних заходів щодо зміни чинної грошової одиниці й відповідної стабілізації грошей без істотної перебудови системи грошового обігу. Г.р. у вузькому значенні поділяють на формальну (зводиться лише до запровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням попередньої, зміну державної символіки тощо), з деномінацією грошового обігу (заміна на основі обміну грошових купюр чинного масштабу цін) та конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без його зміни). За термінами проведення розмежовують миттєву, або шокову, Г.р. (термін проведення обміну старих грошей на нові не перевищує 7 — 10 днів) та Г.р. паралельного типу. Нова грошова одиниця може попередньо запроваджуватися лише у безготівковий обіг, як, наприклад, євро. Г.р. у широкому значенні передбачає не лише запровадження в обіг нової грошової одиниці, а й структурну та істотну перебудову грошово-валютних і кредитних відносин. Такою була Г.р. в Україні, започаткована 1996.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити