Економічний енциклопедичний словник

Деградація людини — процес руйнування людини як соціобіологічної істоти, в т.ч. як працівника і власника, що загрожує генетичному фонду нації. Д.л. в Україні виявляється, по-перше, у тотальному зубожінні переважної більшості населення. По-друге, у високій смертності населення, яка більше ніж удвоє перевищує народжуваність (див. Демографічна криза в Україні). По-третє, у масовій міграції найбільш здорової та енергійної частини населення, в тому числі 5 млн. жінок, здебільшого дітородного віку, а також близько 8 тис. кандидатів і докторів наук. По-четверте, у масовій декваліфікації значної частини працездатного населення внаслідок масового безробіття, значного руйнування системи професійно-технічної освіти, а також масового перетворення інтелігенції у "човників", зайнятих перепродажем товарів. Таких налічується понад 2 млн.. По-п'яте, у великій масі безробітних серед випускників вищої школи, а також у погіршенні якості освіти, особливо у платних навчальних закладах, де навчається майже половина студентів. По-шосте, в масовому поширенні п'янства, наркоманії, туберкульозу та інших соціальних захворювань. По-сьоме, у значному скороченні тривалості життя: так, серед працездатних лише кожен другий доживає до пенсії. По-восьме, у занепаді духовної культури народу, що значною мірою зумовлено тиражуванням по каналах телебачення, приватизованих олігархами, насильства, сексу та ін. По-дев'яте, у зростанні кількості самогубств (суїциду) серед підлітків і молоді, що свідчить про соціально-психологічне нездоров'я частини нації. По-десяте, у широкому використанні дитячої праці, якою, за оцінками ООН, зайнято понад 500 тис. хлопчиків і дівчаток до 12 років. Тому без відновлення і подальшого розширеного відтворення людського або народного потенціалу Україна не має майбутнього, що неможливо без приходу до влади уряду народної довіри. По-одинадцяте, у зростанні чисельності інвалідів з 1,9 млн. осіб до 2,7 2003.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити