Економічний енциклопедичний словник

Деіндустріалізація — 1) істотне зниження ролі обробної промисловості в господарстві країни, внаслідок чого промисловість стає неконкурентоспроможною (така Д. була властива для економіки України 90-х XX ст.); 2) докорінна зміна у співвідношенні сфер матеріального і нематеріального виробництва внаслідок глибокої структурної перебудови в економіці, що зумовлює домінування сфери послуг або фінансово-кредитної сфери; 3) процес перетворення індустріально розвинених країн в аграрно-індустріальні або аграрні через деградацію економічної системи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити