Економічний енциклопедичний словник

Демографічна статистика — наука, яка вивчає народонаселення та його зміни в конкретних історичних умовах суспільного розвитку. До сфери вивчення Д.с. належать: кількість, географічний розподіл і склад населення за суспільними верствами і групами та їх зайнятість, за віком і статтю, національністю, культурним рівнем, сімейним станом тощо. Д.с. охоплює питання природного руху населення (народжуваність, смертність, шлюби, розлучення), його міграцію, відтворення. Основне джерело Д.с. — перепис населення (див. Перепис населення).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити