Економічний енциклопедичний словник

Демографія (гр. demos — народ і grapho — пишу) — наука про народонаселення, яка вивчає динаміку чисельності населення, його статевовікову структуру, міграцію, національний склад, відтворення на основі біологічних, економічних, соціальних, географічних чинників і умов. Практичне значення Д. виявляється в таких характеристиках, як тривалість життя, стан здоров'я, рівень працездатності населення тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити