Економічний енциклопедичний словник

Демонополізація — комплекс економічних, правових та адміністративних заходів держави, спрямованих на обмеження і послаблення монополістичних тенденцій в економіці та посилення і розвиток конкуренції. Втілюються в антимонопольній політиці держави. Економічні важелі Д. — підтримка окремих середніх підприємств-немонополістів (щоб посилити конкурентоспроможність їхньої продукції), стимулювання дрібного та середнього бізнесу, зниження митних тарифів, високі ставки оподаткування монопольних прибутків та ін. Правові методи Д. — прийняття і вдосконалення антитрестівських законів (див. Антимонопольне законодавство). Адміністративні методи Д. — спрощення процедури ліцензування, відкриття дрібних підприємств, встановлення екологічних та споживчих стандартів, використання штрафних санкцій у випадку порушення антимонопольного законодавства (зокрема розукрупнення монополій, контроль за цінами). Незважаючи на тривалий період Д. в Україні 2002 частка монополізації у створенні ВВП становила 40%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити