Економічний енциклопедичний словник

Демпінг (англ. dumping — скидання) — штучне зниження цін на товари та послуги на зовнішніх ринках з метою витіснення і послаблення конкурентів. У міжнародній практиці з метою Д. визнається продаж товару або послуги за ціною, нижчою від ціни на внутрішньому ринку або від світових цін (за відсутності товару на внутрішньому ринку), а також тоді, коли така діяльність заподіює відчутну шкоду відповідній галузі країни — імпортера. Щоб компенсувати збитки, яких зазнає фірма на зовнішніх ринках від торгівлі за демпінговими цінами, продаж товарів на внутрішньому ринку здійснюється за вищими цінами. Втрати від Д. також можуть покриватися за рахунок державних субсидій, що надаються для стимулювання експорту, пільгових банківських кредитів тощо. Крім того, відшкодування збитків відбувається після усунення із зовнішнього ринку конкурентів. Відповідно до міжнародних норм, Д. розглядається як монополістична діяльність, недобросовісна конкуренція. З метою недопущення Д. передбачають спеціальне антидемпінгове мито, квотування або заборону ввезення на внутрішній ринок товарів фірм, що практикують Д. Антидемпінговий тариф дає право митним органам обкладати ці фірми додатковими митними зборами в розмірі демпінгових ножиць цін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити