Економічний енциклопедичний словник

Депозит (лат. depositum — річ, віддана на зберігання) — 1. Гроші або цінні папери, внесені до кредитних установ (банків, ощадних інститутів) фізичними і юридичними особами на зберігання підприємствами, організаціями і громадянами. Грошові Д. — джерело позичкового фонду банків, використовуються для надання кредитів. За грошові Д. вкладникам виплачують певний відсоток, який залежить від терміну зберігання, інших умов. Розрізняють два основні види грошових Д.: до запитання (повертаються на першу вимогу клієнта) і термінові (вносяться на визначений термін під вищі відсотки). Банки України практикують ще умовні Д. (повертаються вкладникам за певних умов — досягнення повноліття, закінчення навчання обумовленої особи (дитини) тощо). Банки Заходу поділяють Д. на: чекові Д., ощадні Д., термінові Д. Чековий Д. — рахунок, який дає право вкладнику виписувати чеки. Чекові Д. поділяють на два типи: до запитання і НАУ-рахунки (NAW-account). За перші не виплачують відсотки, за другі — виплачують. Ощадні Д. використовуються для накопичення коштів й існують у двох основних формах: а) рахунки на ощадних книжках і рахунки з випискою стану ощадного внеску. У першому випадку рух коштів відображається в ощадній книжці, норма відсотка при цьому стала. Рахунки з випискою стану ощадного внеску різняться лише тим, що не використовується ощадна книжка; б) депозитні рахунки грошового ринку, особливістю яких є те, що норма відсотка змінюється (щотижнево) разом з ринковими відсотковими ставками, і банк при цьому проводить відповідне коригування. Термінові Д. близькі за змістом до тих, що практикуються в Україні. Цінні папери також віддають кредитним установам на зберігання та обслуговування, за що клієнти сплачують певну суму. Величина Д. у розрахунку на душу населення становила в Україні 2003 близько 100 дол., тоді як у Польщі наприкінці XX ст. — 1300 дол. Загальна сума Д. у США 2003 становила понад 5 трлн дол. (у розрахунку на душу населення — понад 17 тис. дол.). 2. На біржі — завдаток, певна грошова сума, що становить обумовлену частину ф'ючерсного контракту або тверду суму, яку повинен заплатити член біржі розрахунковій палаті, а клієнт — брокеру при реєстрації контракту. Д. здебільшого становить 2 — 10% вартості ф'ючерсної угоди, але може сягати й 50%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити