Економічний енциклопедичний словник

Активи компанії — матеріальні цінності, грошові кошти та боргові зобов'язання, що належать компанії на певну дату і відображаються в бухгалтерському балансі. Головними елементами А.к. є: 1) основний капітал (машини, устаткування, будівлі тощо); 2) оборотний капітал (сировина, матеріали та ін.); 3) нематеріальні активи (патенти, авторські права, ліцензії, дослідно-конструкторські роботи, торгові марки та ін.). У західній економічній літературі А.к. поділяють на оборотні (засоби, що використовуються впродовж нетривалого звітного періоду, переважно одного року) і основні (використовуються впродовж тривалішого періоду).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити