Економічний енциклопедичний словник

Депозитарій інвестиційного фонду — юридична особа, яка здійснює відповідальне зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та облік їх руху на підставі депозитного договору. Д.і.ф. не може бути засновником, інвестиційним керуючим, а також кредитором фонду. Має право скликати позачергові збори ради засновників фонду, якщо вартість чистих активів зменшується до 90% їх номінальної вартості. Активи інвестиційного фонду, які зберігає Д.і.ф., не можуть використовуватися ним як власні кредитні ресурси. Договір з Д.і.ф. укладає інвестиційний керуючий фонду. У ньому визначаються предмет домовленості, права та обов'язки сторін, положення щодо взаємної відповідальності за збитки, можливі внаслідок невиконання договору, зміст інвестиційної декларації, розмір винагороди Д.і.ф. за надання послуг та інші умови, у т.ч. застереження про конфіденційність. Депозитний договір може бути розірваний однією зі сторін з попереднім повідомленням про цей намір не менш як за 6 місяців. До припинення дії договору інвестиційний керуючий має укласти договір з іншим Д.і.ф.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити