Економічний енциклопедичний словник

Депресія (лат. depressus — пригнічення) — фаза промислового циклу, яка характеризується тривалим застоєм в економіці на низькому рівні (нижчому за попередній). Фаза Д. настає безпосередньо за фазою кризи і передує фазі пожвавлення. У цій фазі відбувається зупинення спаду промислового виробництва, але тривають банкрутства, зберігається значне безробіття, сповільнюється зростання цін. У фазі Д. створюються передумови для переходу до пожвавлення і наступного піднесення. Відбувається поступове зменшення товарних запасів, поліпшується фінансове становище фірм, починається масове оновлення основного капіталу, переливання капіталу у перспективніші галузі. У фазі Д. найчастіше відбувається втручання держави у процес відтворення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити